Welke zijn mogelijke oorzaken van endometriose?


Wat veroorzaakt endometriose?

Artsen en wetenschappers weten niet echt zeker wat endometriose veroorzaakt. Onderzoek toont aan dat er veel verschillende factoren zijn in de ontwikkeling van deze aandoening, met mogelijks veel verschillende oorzaken. Omdat onderzoekers niet één directe link naar de oorzaak kunnen vinden, is het ook erg moeilijk te behandelen.


Genetische aanleg

Vrouwen met een familiegeschiedenis van moeders of zussen met endometriose lopen een hoger risico om endometriose te ontwikkelen. Vrouwen die ook een laag progesteron hebben, hebben vaak een familiegeschiedenis van laag progesteron.

Genotypestudies hebben een verband gelegd tussen endometriose en individuele veranderingen in bepaalde chromosomen. Dit kan genetisch van een ouder zijn doorgegeven. Veranderingen in de chromosomen en genexpressies kunnen ook worden veroorzaakt door blootstelling aan omgevingsfactoren of een veranderde stofwisseling.


Lymfatische theorie

Deze theorie suggereert dat het endometriumweefsel via het lymfestelsel door het lichaam wordt verspreid.


Retrograad (teruggaand) menstruatie

Onderzoekers en artsen suggereren dat endometriumweefsel terugstroomt door de eileiders en de buikholte, waardoor endometriumcellen worden verplaatst. Deze cellen hechten zich vervolgens aan andere delen van de buikholte. Dit is de meest algemeen aanvaarde theorie. Erkend wordt dat andere omgevings-, immunologische en erfelijke factoren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van endometriose.


Laag progesteron en oestrogeendominantie

Een laag progesteron verstoort de algehele hormonale balans. Wanneer het progesterongehalte laag wordt, wordt het oestrogeengehalte meestal te hoog. Een oestrogeendominantie en progesterontekort zijn in verband te brengen met de ontwikkeling van endometriose.


Oestrogeendominantie kan ontstaan ​​door blootstelling aan en inname van xeno-oestrogenen, door de mens gemaakte toxines die het natuurlijk geproduceerde oestrogeen van het lichaam nabootsen. Xeno-oestrogenen worden aangetroffen in veel van het voedsel dat we eten, en kunnen een onderdeel zijn van andere chemicaliën waaraan we dagelijks, bewust of onbewust, worden blootgesteld. Enkele voorbeelden van xeno-oestrogenen zijn pesticiden, herbiciden, meststoffen, dioxine (te vinden in bleekmiddel) en kunststoffen, waarvan is vastgesteld dat ze de werking van het endocriene systeem verstoren. Het endocriene systeem is verantwoordelijk voor de hormonale balans. Wanneer het lichaam te veel oestrogeen heeft, raakt de balans tussen oestrogeen- en progesteronspiegels omgeslagen en zijn lage progesteronspiegels vaak het gevolg van de onbalans.


Immunologische factoren

Immunologische factoren zijn in verband gebracht met de ontwikkeling van endometriose en endometriose-gerelateerde onvruchtbaarheid. Bij vroege endometriose zijn er verhoogde niveaus van ontstekingsmediatoren ontdekt. Uit verschillende onderzoeken bleek dat er verhoogde niveaus van cytokines, lymfocyten en macrofagen zijn gevonden in de peritoneale vloeistof van vrouwen met endometriose in een vroeg stadium. Dit kan ook de reden zijn waarom vrouwen met endometriose meer pijn en ontstekingen hebben en vatbaarder zijn voor terugkerende infecties, waaronder vooral schimmelinfecties.


Oxidatieve stress

Celbeschadiging door vrije radicalen is gesuggereerd als de belangrijkste bijdragende factor voor de ontwikkeling van endometriose. Dit kan te wijten zijn aan voedingsfactoren, blootstelling aan chemische toxines, veroudering en aan immunologische en ontstekingsreacties.


5 weergaven0 opmerkingen